โยคะลดหน้าท้อง ท่าภูเขา (Mountain Pose or Tadasana)

โยคะลดหน้าท้อง วิธีลดหน้าท้องที่ได้ผลดีทั้งสุขภาพกายและใจ ขอบอกลดพุงไม่ใช่เรื่องยากแค่มีวินัย

คลิปวีดีโอแนะนำ