เตรียมมอบไออุ่นไปกับโครงการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในท้องถิ่นทุรกันดาร โครงการร่วมด้วยช่วยภัยหนาวปี 2558 นับเป็นปีที่ 19 ที่ ร่วมด้วยช่วยกัน โดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และองค์กรพันธมิตร ได้ นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล แม้การเดินทางในทุกครั้งจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากผ่านเส้นทางภูเขาสูงชัน แต่ไม่อาจหยุดยั้งความมุ่งมั่นในการส่งต่อน้ำใจไปยังชาวไทยภูเขาซึ่งรอคอยการช่วยเหลือ ในปี 2558 นี้ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้เลือกตำบลขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะนำผ้าห่มกันหนาวจำนวนสองพันสองร้อยผืนไปมอบให้กับชาวไทยภูเขา ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 สำหรับการเดินทางสำรวจจากอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ใช้เวลาประมาณเกือบ 3 ชั่วโมง ระยะทาง 164 กิโลเมตร มุ่งสู่ตำบลขุนน่านที่เป็นเส้นทางขึ้นลงเขาคดเคี้ยว ตลอดการเดินทางทีมงานได้พบเห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้านที่เกือบทุกหลังคาเรือนจะมีฐานะยากจน บ้านหลายหลังเป็นเพียงหลังคามุงจาก ฝาบ้านเป็นไม้ไผ่สาน ไม่สามารถป้องกันลมหนาวจากฤดูหนาวได้ โดยตำบลขุนน่านนับเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวทุกปี มีอุณหภูมิต่ำสุดเพียง 8-9 องศาเซลเซียส และจะมีอากาศหนาวนานเพราะทุกหมู่บ้านอยู่บนภูเขาสูง ...จากนี้เราพร้อมแล้วกับการเดินหน้าภารกิจการส่งมอบไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่ตำบลขุนน่าน กับ โครงการร่วมด้วยช่วยภัยหนาวปี 2558 แล้วพบกัน 19-20 ธันวาคมนี้

คลิปวีดีโอแนะนำ