ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

คลิปวีดีโอแนะนำ